Na jedné straně stále více voláme po podpoře pohybových aktivit, ale chováme se často tak, že přirozený pohyb minimalizujeme. Vozíme děti do školy a ze školy autem, ve škole přibývá omluvenek z tělesné výchovy, přestávky děti tráví pasivně (dnes si už ani nepovídají) u smartphonu a ve volném čase hrají dávají přednost jiným než pohybovým aktivitám. U předškolních dětí vítězí strach ze zranění a hyperprotektivní chování rodičů i pedagogů - hlavně ať se nic nestane ("Nikam nelez, spadneš!" většinou znamená "Potřebuji zavolat známým, hraj si na písku, ať tě nemusím hlídat."). 

V zájmu prevence zranění je tlumena zvídavost dětí, odvaha a dobrodružství, prožitek spojený s překonáním strachu z překážky či náročnosti úkolu a spokojenost s tím, že jsem to dokázal. Dochází k zásadnímu omezení rozvoje pozitivního vztahu k pohybu, prožitku, sportovní dovednosti. Výzva "Dokážeš to?" je nahrazena zákazem "Nedělej to, slez!", což lze také přeložit jako "jsi nešikovný a spadneš, nevěřím ti, že to dokážeš, ...". Bezpečnost je důležitou součástí pohybových programů, ale restrikce je vážným nebezpečím pro rozvoj.

Role rodičů je v rozvoji pohybových schopností dětí nenahraditelná. Nestačí koupit vybavení a přihlásit děti do klubu či kroužku. Četné studie ukazují, že paradoxně ubývá pohybu dětí o víkendech, kdy mají nejvíce volného času. Rodiče si často neuvědomují svoji roli nejen vzoru, ale i spoluhráče, spolujezdce na kole apod. 

AŠSK podporuje otevření všech školních hřišť o víkendech, aby byly využity vubudované prostorové podmínky pro sport a pohyb. Stejně tak uvítáme jakékoliv zapojení rodičů do činnosti klubů, ať již v dobrovolné práci při pomoci s vlatními dětmi, nebo jiné formy materiální či finanční pomoci. Prostředky i vybavení směřuje přímo dětem a můžete se o tom zpravidla sami přesvědčit.

 

Statut sportujicí školy

je záměr vytvořit značku kvality pro školy, kdy v mimoškolní sportovní činnosti vytváří škola podmínky pro pohyb dětí a rodičů.

Fotogalerie

Dotazník

Jak často sportujete?

Facebook

Metodický a informační portál AŠSK ČR