Pro partnery

Pomozte nám rozhýbat děti! Asociace školních sportovních klubů se zaměřuje výhradně na rozvoj pohybové gramotnosti, sport pro všechny. Máme velkou výhodu, sportujeme ve školních areálech a máme jednoduchou strukturu, veškerou potřebnou administrativu zajišťují učitelé tělesné výchovy na školách. Dotace, příspěvky, dary, reklamní příjmy apod. jsou v maximální míře využity na program dětí v klubech, nové pomůcky, odměny učitelů, cvičitelů, instruktorů. 

Spojení s námi je denně vidět přímo na hřištích, tělocvičnách ve školách, domech dětí a mládeže i ve vzdělávacích centrech, která ožívají každodenní aktivitou dětí.

Podporou školního sportu investujete do budoucí generace.

Možnosti partnerství a spolupráce jsou možné v různém rozsahu, od podpory činnosti klubů na školách, klubů ve městech či regionech, činnosti Asociace, ale i obvyklé podpory celostátních soutěží.

Opakovaně s námi spojili svůj produkt tyti partneři:

Adidas Lion Sport BK Tour Gala Sport
ADIDAS BK Tour GALA
 Jipast  Lexx McDonald 
JIPAST LEXX McDONALD

           

 

 

Statut sportujicí školy

je záměr vytvořit značku kvality pro školy, kdy v mimoškolní sportovní činnosti vytváří škola podmínky pro pohyb dětí a rodičů.

Fotogalerie

Dotazník

Jak často sportujete?

Facebook

Metodický a informační portál AŠSK ČR