Školní sportovní klub organizuje pohybové aktivity v rámci odpoledních sportovních kroužků dle zájmu žáků. Program kroužků bývá součástí vzdělávacího programu školy. V současné době se ve školních sportovních klubech provozuje 25 965 kroužků v 59 druzích pohybových aktivit.

Sportuj ve škole - Klub pevného zdraví

Sportovní kroužky organizované pod hlavičkou AŠSK se od školního roku 2015/2016 staly součástí preventivního programu Všeobecné zdravotní pojišťovny Klub pevného zdraví. Rodiče tak mohou získat zpět platbu příspěvku na školní sportovní kroužky AŠSK. Informace získáte u učitele tělesné výchovy.

Centra sportu

Dlouhodobým projektem AŠSK na podporu školního sportu jsou Centra sportu AŠSK ČR. Projektu se v ČR zúčastnilo již více než 120 center (škol) od roku 1995. Centra vznikají na základě přihlášky a výběru školních zařízeních, která mají vhodné materiálně technické a personální zabezpečení k provozování sportovních aktivit. Činnost centra sportu musí zahrnovat také účast žáků z územně blízkých škol. Centra jsou po dobu tří let finančně podporována z AŠSK a postupně si musí musí zajistit samofinancování ve spolupráci se zřizovatelem, rodiči, granty a případně dalšími partnery.

Množství center a velikost podpory je omezena rozpočtovými možnostmi AŠSK. Vzhledem k době vzniku prvních center hledáme další možnosti projektového i systémového financování programu.

Výhodou školních klubů je vysoká odbornost vedení kroužků pedagogicky vzdělanými odboníky, kvalitní úroveň vybavení, bezpečné školní areály, možnost navázat kroužky bezprostředně na výuku bez časových ztrát v dopravě, není potřeba ani u malých dětí asistence rodičů. Programovou výhodou je pak pestrost a nesoutěžní pojetí, které nepracuje jen se sportovně nadanými dětmi, ale je určeno všem.

Statut sportujicí školy

je záměr vytvořit značku kvality pro školy, kdy v mimoškolní sportovní činnosti vytváří škola podmínky pro pohyb dětí a rodičů.

Fotogalerie

Dotazník

Jak často sportujete?

Facebook

Metodický a informační portál AŠSK ČR