AŠSK ČR (Asociace školních sportovních klubů) je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Činnost Asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.

Organizační struktura pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou okresní a krajské rady, případně sekretariát centra AŠSK ČR (Praha 6).

AŠSK ČR je partnerem MŠMT, ČUS, přidruženým členem ČOV a České olympijské akademie, a spolupracuje s mnoha dalšími sportovními a tělovýchovnými organizacemi.

AŠSK ČR je oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje více než 80 zemí světa.

Cílem AŠSK je formovat vztah dětí k tělesné výchově a sportu již od I. stupně ZŠ, tedy ve vývojovém období, které je biologicky i sociálně nejdůležitější pro tvorbu kladného vztahu k pohybovým aktivitám v dospělosti. Dále pak zaměřit pozornost i na děti pohybově méně nadané a ty, které nejsou mimo školu organizované v jiných tělovýchovných organizacích. Zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví dětí a mládeže, nabídnout alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním.

 

 

Statut sportujicí školy

je záměr vytvořit značku kvality pro školy, kdy v mimoškolní sportovní činnosti vytváří škola podmínky pro pohyb dětí a rodičů.

Fotogalerie

Dotazník

Jak často sportujete?

Facebook

Metodický a informační portál AŠSK ČR