Mimoškolní sportovní aktivity lze realizovat pod hlavičkou různých klubů či prostor ponechat soukromým aktivitám. Asociace školních sportovních klubů je střešní organizací, která pořádá celostátní soutěže pod hlavičkou MŠMT, na základě partnerských smluv s Českou unií sportu a Českým olympijských výborem, ve spolupráci se svazy. Rozvíjí metodiku tělesné výchovy a sdružuje učitele tělesné výchovy, kteří se setkávají na seminářích i vzdělávacích kurzech. Sanží se tak vybudovat ucelený systém doškolování v rámci DVPP ve spolupráci s vysokými školami.

Členem AŠSK nemují být jen učitelé a školní kluby, ale i kluby při domech dětí a mládeže, střediscích volného času, klub mohou založit i rodiče ve spolupráci se školou.

V každém okrese je proškolený okresní sekretář, ti se dále sdružují do krajských rad. Podpora a pomoc tedy není centralizovaná, ale alokovaná do blízkosti škol. 

Činnost školních sportovních klubů je podporována řadou grantů a kluby či školy tak mohou získat materiální i finanční podporu. 

AŠSK a její kluby jsou podporovány i v rámci zdravotně preventivních programů, např. Sportuj ve škole - Klub pevného zdraví VZP.

Právě metodická, materiální a finanční podpora je zásadním rozdílem od jiných organizací působících ve školách.

 

Statut sportujicí školy

je záměr vytvořit značku kvality pro školy, kdy v mimoškolní sportovní činnosti vytváří škola podmínky pro pohyb dětí a rodičů.

Fotogalerie

Dotazník

Jak často sportujete?

Facebook

Metodický a informační portál AŠSK ČR