Dostali jste se na stránky živého projektu! Vytvoření tohoto informačního a metodického portálu Asociace školních sportovních klubů se nerodilo lehce a stále jsme přesvědčeni, že struktura i obsah dozná dalších změn na základě reakcí Vás, uživatelů portálu. Doufáme, že na stránkách najdete podstatné informace i inspiraci pro vaši další práci se školní mládeží.

NOVINKA!

Praha 25. 1. 2016 - Sportuj ve škole!          Informace pro ředitele škol!

Dne 19. 9. 2015 byla podepsána smlouva mezi AŠSK a VZP o podpoře pohybových aktivit dětí a mládeže od 6-18 let zapojených do kroužků na školách, kde působí asociační školní sportovní kluby.

Celý projekt je založen na dobrovolném vstupu klubů do systému Sportongo stejně jako dětí a jejich rodičů.

Během prvních třiceti dnů, kdy bylo nutno s významnou novinkou seznámit učitele škol jako vedoucí kroužků, se do projektu zapojilo více než 600 škol v 74 okresech (dle správního dělení). Školy postupně zakládají kroužky a počet uživatelů atakuje hranici 1000 dětí.

Prvním desítkám uživatelů se podařilo vygenerovat vouchery VZP k proplacení výdajů na kroužky. Údaje se každý den navyšují a věříme, že přes určitou administrativní složitost, která je pro vyúčtování preventivního programu zdravotní pojišťovny nezbytnou podmínkou, využití příležitosti tisíce dalších rodičů.

NOVINKA!

Dne 16.9.2015 byla podepsána smlouva s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a kroužky organizované AŠSK byly zahrnuty do preventivního zdravotního programu Sportuj ve škole - Klub pevného zdraví. Co to znamená? Pokud je Vaše dítě ve věku 6-18 let zapsáno v kroužku školního sportovního klubu (AŠSK), můžete nárokovat dotaci VZP ve výši až 500 Kč/osobu a pololetí. Kontaktujte učitele/trenéra, který vede kroužek Vašeho dítěte. Jak to funguje? Budete potřebovat potvrzený Voucher pro VZP od učitele tělesné výchovy, který kroužek vede.

NOVINKA!

Spustili jsme nový informační systém pro administraci soutěží i kroužků ve spolupráci se sociální sítí Sportongo. Zaregistrujte své dítě na této síti a zobrazí se vám aktuální nabídka kroužků, sportovních aktivit ve vašem blízkém či vzdáleném okolí.

Školní sport

Školní sport je nedílnou součástí výchovy dětí ve většině evropských zemích. Doplňuje a rozšiřuje školní tělesnou výchovu, probíhá v mimoškolní činnosti a zajišťuje pohybový vývoj dětí bez ohledu na jejich nadání. Na otevřených školních sportovních zařízeních probíhají odpoledne odborně vedení sportovní programy širokého zaměření, jsou snadno dostupné dětem po ukončení výuky. Výhodou je finanční nenáročnost, nevýkonová všestranná orientace, ale i spolupráce se sportovními kluby, kam mohou přecházet nadané děti. Součástí školního sportu jsou i soutěže garantované MŠMT. Tyto soutěže jsou kromě jiného i základem výběru nadaných dětí sportovními svazy a kluby. Mezi nejznámější patří fotbalové turnaje McDonald Cup a Pohár Josefa Masopusta, Sazka olympijský víceboj (navazující na tradiční Tyršův odznak zdatnosti a poté odznak zdatnosti), Pohár rozhlasu České spořitelny, Corny atletický víceboj, soutěže ve sportovních hrách O pohár ministra a další.

Asociace školních sportovních klubů zajišťuje organizaci soutěží, ale i doškolování učitelů tělesné výchovy a volnočasových dobrovolných pracovníků, spolupracuje na programech zavadění moderní didaktiky sportů do škol (Atletika pro děti, Gymnastika pro děti, Triatlon do škol apod.). 

Přednosti školního sportu

 • Odborné vedení i u dětí s nižší mírou sportovního nadání nebo se zdravotním omezením či oslabením
 • Časové úspora dětí i rodičů, bezprostřední návaznost na výuku, bezpečné prostředí
 • Minimální finanční spoluúčast rodičů
 • Kvalitní sportovní infrastruktura zejména jako tréninková nebo herní plocha
 • Běžné vybavení žáků pro tělesnou výchovu

Sportující škola

Evropská komise ve strategických dokumentech uvádí záměr vytvořit a rozvíjet značku "Sport minded school", kterou na české prostředí adaptujeme jako Sportující škola. Značka je postavena na kritériích hodnocení kvality školních sportovních programů. Tímto by měl být dán školám směr a cíl, jak sportovní programy rozvíjet. užívání značky předpokládáme od roku 2016.

Sportující škola je volnočasový program postavený na třech pilířích:

 1. sportující žáci a studenti,
 2. sportující učitelé,
 3. sportující (aktivní) rodiče.

Školní sportovní kluby, které provozují svoji činnost ve školních sportovních areálech mohou tvořit přirozenou komunitu pro rodiny, které nejsou vyloženě zaměřeny na klubový (výkonnostní či soutěžní) sport. Své pohybové potřeby tak mohou realizovat právě ve školním areálu.

Rodiče a učitelé by měli svým přístupem k pohybovým být přirozenými vzory. Asociace školních sportovních klubů materiálně, finančně i metodicky mimořádně podpoří školní kluby, které usilují o prohlubování tohoto konceptu na školách. Podmínky pro sport na školách jsou různé, ale měly by sloužit především svým žákům. Učitelé či rodiče v rolích trenérů, instruktorů či spoluhráčů mohou podporovat pohybové aktivity prožitkového (zábavného), kondičně zdravotního charakteru, ale značný důraz je třeba klást i na rozvoj pohybové gramotnosti. 

Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita žáků je nedílnou součástí programu školy.

Věříme, že se s tímto prohlášením ztotožní stále větší množství škol.

Cílem tohoto webu je:

 • Shromažďovat ucelené informace o školním sportovním prostředí
 • Iniciovat vznik činnosti a řízení pohybové aktivity na školách
 • Motivovat učitele k dalšímu vzdělávání a novým možnostem realizace programů
 • Inspirovat vedení škol, že to opravdu jde
 • Propagovat pozitivní příklady přímo z praxe
 • Získávat podněty a informace ze školního prostředí na základě vašich sdělených zkušeností

 

 

Číst více >

Zpravodajství

Republikové finále SLZŠ o Pohár ministra - florbal

Republikové finále SLZŠ o Pohár ministra - florbal

První republikové finále SLZŠ O pohár ministra školství ve florbalu se

konalo v Kopřivnici ve dnech 26. až 27. března. Akce byla velmi zdařilá. Sportovci si užili atmosféru velkého turnaje. Soutěž si můžeme připomenout zde.

Číst celé >

Florbalová kvalifikace úspěšná pro týmy SŠ Zlínského kraje

Florbalová kvalifikace úspěšná pro týmy SŠ Zlínského kraje

Sportovní hala 1. ZŠ Holešov přivítala v pátek 20. února nejlepší florbalová družstva Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje

Číst celé >

Krajské kolo v přespolním běhu

Krajské kolo v přespolním běhu

Podzimní atletické soutěže základních a středních škol vyvrcholily ve středu 8. října 2014 krajským finále v přespolním běhu;

Číst celé >

Archiv zpráv >

Galerie

Statut sportujicí školy

je záměr vytvořit značku kvality pro školy, kdy v mimoškolní sportovní činnosti vytváří škola podmínky pro pohyb dětí a rodičů.

Fotogalerie

Dotazník

Jak často sportujete?

Facebook

Metodický a informační portál AŠSK ČR